فیلاگر | جامعه هوش مصنوعی ایران

فیلاگر بزرگترین کامیونیتی هوش مصنوعی فارسی زبان ها و مرجع آموزش های تخصصی AI هست. اینجا به همراه نخبگان هوش مصنوعی از بزرگترین شرکت های تکنولوژی جهان، با ده ها عنوان برنامه آموزشی و تجربه محور اختصاصی رایگان، هوش مصنوعی را ساده و جذاب(!) یاد بگیرید. خدمات و راهکاری های مبتنی بر هوش مصنوعی فیلاگر در جهت توسعه استفاده از این تکنولوژی در زندگی، همیشه در دسترس شماست.

دنبال نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی هستی؟

فیلاگر ایونت

تجربیات متخصصین هوش مصنوعی شرکت های بزرگ تکنولوژی جهان را در “اولین رویداد تکرار شونده هوش مصنوعی ایران” بشنوید

قبلی
بعدی
نظر بزرگان تکنولوژی از گوگل اینتل IBM درباره فیلاگر

فیلاگر تَلنت | ورود به بازار کار هوش مصنوعی

برای موقعیت های استخدامی یا کارآموزی هوش مصنوعی، رزومه ارسال کنید