برای ورود به بازار کار، رزومه ارسال کنید

رزومه‌های دریافتی برای موقعیت‌های شغلی، کارآموزی و همینطور دوره‌های آموزشی – کارآموزی بررسی میشوند

کارآموزی فیلاگر

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات تماس

  • تحصیلات

  • رزومه

  • انواع فایل‌های مجاز : pdf.
    لطفا فایل pdf رزومه خود را در این قسمت بارگذاری کنید