مهندس هوش مصنوعی دانشگاه شریف در فیلاگر ایونت

مهندس هوش مصنوعی دانشگاه شریف در فیلاگر ایونت

در این رویداد حضوری فیلاگر ایونت که در دانشگاه تهران و شتابدهنده نکسترا برگزار شد، از صحبت‌های رضا فهمی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و مهندس هوش مصنوعی شرکت میراث بهره‌مند شدیم. در این رویداد که با حضور تعداد زیادی از…

ثبت نام در

بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر

شروع شد!

اطلاعات بیشتر و ثبت نام