اولین مسابقه بازشناسی چهره در ایران با حمایت فیلاگر

اولین مسابقه بازشناسی چهره در ایران با حمایت فیلاگر

  اولین مسابقه تشخیص چهره در ایران با نام فیس کاپ و حمایت فیلاگر به عنوان جامعه هوش مصنوعی ایران برگزار خواهد شد. برگزاری این مسابقات، جهت رتبه بندی الگوریتم های هوش مصنوعی بازشناسی چهره، از گذشته و با نام…

ثبت نام در

بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر

شروع شد!

اطلاعات بیشتر و ثبت نام