دانلود بهترین منبع یادگیری عمیق اثر گودفلو

دانلود بهترین منبع یادگیری عمیق اثر گودفلو

کتاب یادگیری عمیق اثر گودفلو (Ian GoodFellow) و همکاران، یکی از بهترین منابع برای یادگیری هوش مصنوعی و مبحث یادگیری عمیق است که از اینجا میتوانید به رایگان دانلود کنید.

ثبت نام در

بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر

شروع شد!

اطلاعات بیشتر و ثبت نام