خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر

خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر

ما در فیلاگر باور داریم که هر کاری با همراهی فیلاگری‌ها و اعضای جامعه هوش مصنوعی انجام شود، نتیجه‌ی بهتری خواهد داشت و به یک الگوی بزرگ تبدیل می‌شود. برای همین تصمیم گرفتیم در کنار سایر رویدادهای هوش مصنوعی فیلاگر،…

 دانلود بهترین منبع یادگیری عمیق اثر گودفلو

دانلود بهترین منبع یادگیری عمیق اثر گودفلو

کتاب یادگیری عمیق اثر گودفلو (Ian GoodFellow) و همکاران، یکی از بهترین منابع برای یادگیری هوش مصنوعی و مبحث یادگیری عمیق است که از اینجا میتوانید به رایگان دانلود کنید.

ثبت نام در

بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر

شروع شد!

اطلاعات بیشتر و ثبت نام