سنجش اعتبار و اصالت گواهینامه های فیلاگر

با استفاده از فرم زیر و صرفا با وارد کردن کد گواهینامه (Certificate Number) صادر شده از طرف فیلاگر، امکان سنجش اعتبار و اصالت این گواهینامه را خواهید داشت. در صورت صادر شدن گواهینامه از طرف فیلاگر و صحیح بودن کد وارد شده، مشخصات گواهینامه به همراه نام دارنده آن به شما نمایش داده خواهد شد. در صورت مواجه شدن با پیام No result found against this code، این گواهینامه از طرف فیلاگر صادر نشده و مورد تایید این مجموعه نیست. برای حفظ محرمانگی، به جای تاریخ تولد اصلی، یک تاریخ دیگر نمایش داده خواهد شد.

میخواهید در رویدادهای فیلاگر شرکت کنید؟

برای اطلاع از زمان رویدادها و همچنین حضور در رویدادهای فیلاگر، پیج اینستاگرام و تلگرام فیلاگر را دنبال کنید: