مدرسه هوش مصنوعی فیلاگر

مدرسه هوش مصنوعی فیلاگر مدرسه هوش مصنوعی فیلاگر یک دوره آموزشی جامع برای یادگیری مهمترین پایه‌های هوش مصنوعی یعنی یادگیری…

رایگان!

یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی مصنوعی با کراس

اگه از دوستان قدیمی فیلاگر باشید، میدونید که تلاش فیلاگر به عنوان «جامعه هوش مصنوعی ایران» همیشه ارتقا دانش با…

رایگان!

یادگیری ماشین و NLP در پایتون

پایتون مقدماتی یادگیری ماشین و NLP دوره مقدماتی “یادگیری ماشین و NLP با پایتون” که توسط فیلاگر و به صورت…

رایگان!