وبینار رایگان خودروهای خودران

کارگاه تخصصی خودروهای خودران، با تمرکز بر Federated Learning یکی از کاربردهای جذاب هوش مصنوعی،…