وبینار رایگان نقشه راه دیتاساینتیست شدن-دکتر مسعود کاویانی

وبینار نقشه راه دیتاساینتیست شدن دیتاساینس و علم داده از موضوعات پرطرفدار و مهم در…