در این رویداد لایو فیلاگر، از تجربیات مهندس هوش مصنوعی شرکت گوگل برای استفاده از الگوریتم‌های رینفورسمنت و سبک شرکت گوگل در به کارگیری هوش مصنوعی بهرهمند شدیم.

ویدیوی این لایو را می‌توانید از این بخش مشاهده کنید:

فیلاگر

https://www.filoger.com

فیلاگر؛ جامعه هوش‌مصنوعی ایران

ثبت نام در

بوت کمپ هوش مصنوعی فیلاگر

شروع شد!

اطلاعات بیشتر و ثبت نام