خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق اثر گودفلو

————-

جلسه 3 – خوانش گروهی کتاب و مقالات هوش مصنوعی

خوانش گروهی با فیلاگر

خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق اثر گودفلو

————-

جلسه 2 – خوانش گروهی کتاب و مقالات هوش مصنوعی

خوانش گروهی با فیلاگر

خوانش گروهی کتاب یادگیری عمیق اثر گودفلو

————-

جلسه 1 – خوانش گروهی کتاب و مقالات هوش مصنوعی

خوانش گروهی با فیلاگر

تعامل تکنولوژی‌های هوش مصنوعی و بلاکچین

————-

محقق هوش مصنوعی و بلاکچین در کانادا – دکتر رضا نورمحمدی

فیلاگر ایونت به صورت لایو

تجربه کارآفرین هوش مصنوعی در استرالیا

————-

کارآفرین هوش مصنوعی و مشاور شرکت Servian در استرالیا – دکتر مسعود عبدی

فیلاگر ایونت به صورت لایو

هوش مصنوعی در ایران از زبان مهندس شرکت eBay

————-

اگر درباره امکان کار بر روی هوش مصنوعی در ایران دچار تردید هستین، این صحبت دکتر مشایخی از شرکت eBay را بشنوید.

بخشی از رویداد فیلاگر ایونت

تجربیات هوش مصنوعی در شرکت eBay

————-

مهندس هوش مصنوعی eBay – دکتر مهدی مشایخی

فیلاگر ایونت به صورت لایو

تجربیات هوش مصنوعی در دانشگاه منچستر انگلیس

————-

فلوشیپ هوش مصنوعی دانشگاه منچستر – دکتر فریده جلالی

فیلاگر ایونت به صورت لایو

تجربیات هوش مصنوعی در شرکت اپل

————-

مهندس هوش مصنوعی اپل – دکتر حسام باقری نژاد

فیلاگر ایونت به صورت لایو

تجربیات هوش مصنوعی در شرکت گوگل

————-

مهندس هوش مصنوعی گوگل – دکتر ابراهیم سنقری

فیلاگر ایونت به صورت لایو

تفاوت مهندس هوش مصنوعی با یک پژوهشگر هوش مصنوعی

————-

مهندس هوش مصنوعی شرکت میراث – مهندس رضا فهمی

فیلاگر ایونت در دانشگاه تهران