دوره یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مصنوعی با کراس

دوره یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مصنوعی با کراس دوره یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مصنوعی با کراس،…

980,000 تومان

مدرسه هوش مصنوعی فیلاگر

مدرسه هوش مصنوعی فیلاگر مدرسه هوش مصنوعی فیلاگر یک دوره آموزشی جامع برای یادگیری مهمترین پایه‌های هوش مصنوعی یعنی یادگیری…

رایگان!

یادگیری ماشین و NLP در پایتون

پایتون مقدماتی یادگیری ماشین و NLP دوره مقدماتی “یادگیری ماشین و NLP با پایتون” که توسط فیلاگر و به صورت…

رایگان!