خوانش گروهی با فیلاگر

خوانش گروهی با فیلاگر، یکی از ابتکارات فیلاگر برای مطالعه گروهی کتاب ها و منابع مطالعاتی هوش مصنوعی است. در برنامه خوانش گروهی هوش مصنوعی، کتاب های هوش مصنوعی صفحه به صفحه به صورت آنلاین مطالعه و توسط تیم فیلاگر برای شما توضیح داده می شود.

کدام کتاب را مطالعه میکنیم؟

اولین کتابی که در خوانش گروهی با فیلاگر مطالعه میکنیم، کتاب یادگیری عمیق اثر گودفلو هست. کتاب یادگیری عمیق گودفلو به گفته ایلان ماسک “بهترین مرجع یادگیری هوش مصنوعی” است. همچنین توسط مهمان‌های رویداد هوش مصنوعی فیلاگر ایونت بارها به عنوان مرجع مناسب معرفی شده است.

تسهیل‌گرهای این جلسات چه کسانی هستند؟

جهت بالا بردن کیفیت علمی جلسات، دکتر ابراهیم سنقریمهندس هوش مصنوعی گوگل، به همراه دکتر فریده جلالیفلوشیپ هوش مصنوعی دانشگاه منچستر – تسهیل گرهای این جلسات هستند و از علمی به شرکت کننده‌ها کمک می کنند.

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 1)

اساتیدی از دانشگاه های ایران، انگلیس، کانادا، آلمان، و شرکت هایی مانند گوگل در این رویداد حضور پیدا کرده و درباره بخش های مختلف کتاب و مقالات هوش مصنوعی، برای دوستان توضیحات بسیار کاربردی خود را مطرح می‌کنند.

ویدیویی که در ادامه می‌بینید، مربوط به جلسه اول خوانش گروهی با فیلاگر هست که در آن کتاب یادگیری عمیق (Deep Learning) اثر گودفلو مطالعه شده. خوانش گروهی با فیلاگر، شنبه هر هفته ساعت 20 برگزار می شود.

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 2)

خوانش گروهی با فیلاگر، یکی دیگر از فعالیت های گروهی فیلاگر هست که در راستای انتشار دانش با کیفیت، به صورت رایگان برای تمام اعضای جامعه هوش مصنوعی برگزار می‌شود. برای حضور در جلسات میتونید از طریق لینک اپ زوم (که در زمان شروع رویداد، منتشر می‌شود) و یا از طریق پخش زنده آپارات اقدام کنید.

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 3)

ویدیویی که در ادامه می‌بینید، مربوط به جلسه سوم خوانش گروهی با فیلاگر هست که در آن کتاب یادگیری عمیق (Deep Learning) اثر گودفلو مطالعه شده. خوانش گروهی با فیلاگر، شنبه هر هفته ساعت 20 برگزار می شود.

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 4)

در این جلسه، به ادامه مباحث ریاضی مرتبط با هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در فصل دوم کتاب یادگیری عمیق گودفلو پرداخته شده است.

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 5)

در این جلسه از خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، به ادامه مباحث ریاضی مرتبط با هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در فصل سوم کتاب یادگیری عمیق گودفلو پرداخته شده است.

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 6)

در جلسه ششم از خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، بخش انتهایی فصل سوم از کتاب یادگیری عمیق گودفلو مطرح شد. تئوری اطلاعات، موضوع اصلی این بخش از کتاب هست که در ادامه ویدیو کامل این جلسه را خواهید دید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 7)

در جلسه هفتم از خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، خلاصه‌ای از فصل چهارم کتاب یادگیری عمیق به همراه بخش ابتدایی فصل پنجم را به همراه هم می‌خوانیم:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 8)

در جلسه هشتم از خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، ادامه فصل پنجم را به همراه هم می‌خوانیم:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 9)

در جلسه نهم از خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، ادامه فصل پنجم را به همراه هم می‌خوانیم:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 10)

در جلسه دهم خوانش گروهی با فیلاگر، فصل پنجم از کتاب یادگیری عمیق ایان گودفلو به انتهای خود نزدیک تر شد. توی این جلسه با مفاهیم مهمی از هوش مصنوعی آشنا شدیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 11)

در جلسه یازدهم خوانش گروهی با فیلاگر، به انتهای فصل پنجم از کتاب یادگیری عمیق گودفلو نزدیک میشویم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 12)

در جلسه دوازدهم خوانش گروهی با فیلاگر، فصل پنجم کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش به پایان رسید. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 13)

در جلسه سیزدهم خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، فصل ششم کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش را شروع کردیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 14)

در جلسه چهاردهم خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، فصل ششم کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش را ادامه دادیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 15)

در جلسه پانزدهم خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، فصل هفتم کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش را آغاز کردیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 16)

در جلسه شانزدهمین خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، فصل هفتم کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش را ادامه میدهیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 17)

در هفدهمین جلسه خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، ادامه کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش را به همراه منتورها فیلاگر مطالعه میکنیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 18)

در هجدهمین جلسه خوانش گروهی هوش مصنوعی با فیلاگر، فصل هفتم کتاب یادگیری عمیق گودفلو و همکارانش را به همراه منتورهای فیلاگر مطالعه میکنیم. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 19)

در این جلسه، صفحات 314 تا 322 از فصل هشتم کتاب یادگیری عمیق گوفلو (For Optimization
Models Deep Training) را خواندیم و مباحث زیر را با هم مرور کردیم:

 • Gradient Descent
 • Optimization in Training Phase
 • Empirical Risk vs. True Risk
 • Surrogate Loss and Early Stopping
 • Dropout
 • Batch, Mini-batch and Stochastic Gradient Descent
 • Challenges In Neural Network Optimization For Deep Learning
 • Ill-Conditioning
 • Local MinimaPlat
 • Plateaus, Saddle Point and Other Flat Regions


. ویدیو این جلسه را در ادامه تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 20)

در این جلسه مروری داشته‌ایم بر مباحث مرتبط با بهینه سازی شبکه های عصبی از صفحه ۲۸۸ الی ۳۰۱ و ۳۰۶الی ۳۱۰ فصل ۸ کتاب که در قالب سه بخش کلی زیر و عناوین زیرمجموعه شان مطرح شده است:

 • Challenges in Neural Network Optimization
  • بررسی انفجار گرادیان(Cliffs and Exploding Gradients)
  • وابستگی بلند برد(Long-Term Dependencies)
  • Inexact Gradients
  • Poor Correspondence between Local and
  • Global Structure
 • Basic Algorithms
  • Stochastic Gradient Descent
  • Momentum
  • Nesterov Momentum
 • Algorithms with Adaptive Learning Rates
  • بررسی الگوریتم AdaGrad optimizer
  • بررسی الگوریتم RMSProp
  • بررسی الگوریتم Adam

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 21)

در این جلسه فصل نهم از کتاب یادگیری عمیق اثر ایان گودفلو و همکاران را شروع کردیم. در ادامه ویدیو این جلسه را تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 22)

در این جلسه به ادامه فصل نهم از کتاب یادگیری عمیق اثر ایان گودفلو و همکاران پرداختیم. در ادامه ویدیو این جلسه را تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 23)

در این جلسه به ادامه فصل نهم از کتاب یادگیری عمیق اثر ایان گودفلو و همکاران پرداختیم. در ادامه ویدیو این جلسه را تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 24)

در این جلسه به ادامه فصل دهم از کتاب یادگیری عمیق اثر ایان گودفلو و همکاران پرداختیم. در این جلسه به ادامه مباحث شبکه های عصبی بازگشتی که در فصل ۱۰ کتاب توضیح داده شده است می پردازیم (صفحات ۳۸۱ تا ۳۹۷ کتاب).
عناوین زیر در این جلسه مطرح شده:

– مفهوم Teacher Forcing در شبکه های عصبی

– محاسبه گرادیان و همچنین back propagation در شبکه های عصبی

– Recurrent Networks as Directed Graphical Models

– Modeling Sequences Conditioned on Context with RNNs

– Bidirectional RNNs (شبکه های عصبی دو سویه)

– معماری مدل های Sequence-to-Sequence

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 25)

در این جلسه به ادامه  کتاب یادگیری عمیق اثر ایان گودفلو و همکاران پرداختیم. در ادامه ویدیو این جلسه را تماشا کنید:

خوانش گروهی با فیلاگر (جلسه 26)

در این جلسه به ادامه  کتاب یادگیری عمیق اثر ایان گودفلو و همکاران پرداختیم. در ادامه ویدیو این جلسه را تماشا کنید:

برای مشاهده ی ادامه ی این دوره و مباحث پیشرفته خوانش گروهی اینجا کلیک کنید

میخواهید در رویدادهای فیلاگر شرکت کنید؟

برای اطلاع از زمان رویدادها و همچنین حضور در رویدادهای فیلاگر، پیج اینستاگرام و تلگرام فیلاگر را دنبال کنید: