مدرسه کامپیوتر ویژن فیلاگر

مدرسه کامپیوتر ویژن فیلاگر، یک دوره جامع درباره بینایی ماشین و کامپیوتر است که از ابتدای کار با زبان برنامه نویسی پایتون تا الگوریتم های پیشرفته یادگیری عمیق مرتبط با ترنسفورمرها و گن را به صورت مبسوط و پروژه محور آموزش میدهد.